Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden:

  1. Alle facturen moeten bij moment van afhaling of levering vereffend zijn
  2. Alle facturen dienen bij protest binnen de 8 dagen via aangetekend schrijven geprotesteerd worden.
  3. Slagerij Vens is niet verantwoordelijk voor schade of bederf na levering door een slechte bewaring, te hoge temperatuur tijdens het bewaren, te lang bewaren, onbedekt bewaren, zijn niet de verantwoordelijkheid van slagerij Vens.